Minilyrics

Minilyrics

Miễn phí
MiniLyrics là một PC cụ được thiết kế để trình bày lời cho anh thích âm nhạc
Người dùng đánh giá
4.3  (108 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
5.1
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 9 giải thưởng
MiniLyrics là một phần mềm cụ được thiết kế để trình bày lời cho anh thích âm nhạc! Nó là một hợp với bổ sung cho iTunes, Windows Media Player, Winamp, etc. Cô không cần phải thay đổi cách anh thưởng thức âm nhạc.
Chính tính năng: - Màn kéo xuống ca, anh có thể theo cùng với một nghệ sĩ... và bắt được từng lời.
- Tự động tìm kiếm và tải xuống ca.
- Khổng lồ lời cơ sở dữ liệu, và nó mở rộng mỗi ngày.
- Free Trial phiên bản đó không bao giờ hết hạn.
Thông tin được cập nhật vào: